Wat doet Idejaal voor gastouders

Na een persoonlijk gesprek schrijven wij u in bij ons gastouderbureau. Wij stemmen uw aanbod af op de wensen van een gezin. Het gastouderbureau bemiddelt tussen ouder en gastouder. De bemiddelingsmedewerkster leidt het kennismakings- en koppelingsgesprek. Tevens stelt zij de overeenkomsten op.

Begeleiding en evaluatie
Na een succesvolle koppeling blijft Idejaal begeleiden. Zo bieden wij ondersteuning op pedagogisch gebied, bij vragen en/of problemen, wijziging van afspraken en aanpassing van overeenkomsten.
Na een proefperiode vindt een evaluatie plaats. Ouder(s), gastouder en bemiddelingsmedewerkster zijn daarbij aanwezig. Vervolgens wordt elk jaar een evaluatiegesprek gehouden.
U wordt minimaal 2 keer per jaar bezocht tijdens de opvanguren van het gastkind. Daarnaast wordt de risico-inventarisatie veiligheid, hygiƫne en gezondheid jaarlijks samen met u doorgenomen en waar nodig aangepast.

Nieuwsbrief en cursusaanbod
Idejaal zorgt ervoor dat gastouders hun kennis en deskundigheid bevorderen. Wij verstrekken informatie over de laatste ontwikkelingen in wet en regelgeving. U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief. Een aantal keer per jaar organiseren wij een cursus of thema-avond. Wij controleren het EHBO certificaat op geldigheid. Gastouders volgen tijdig, kosteloos, een herhaling.

Facturatie en eigen online pagina
Maandelijks verzorgt Idejaal de kassiersfunctie. Dat houdt in dat wij de opvanguren bij de ouder in rekening brengen en na incassatie aan u uitbetalen.
U heeft toegang tot een persoonlijke online pagina waarop u onder andere risico-inventarisaties, facturen en jaaropgaven kunt bekijken en waar u ook maandelijks de uren invoert. Aan deze online pagina zijn geen kosten verbonden. Jaarlijks verzorgen wij de jaaropgave voor ouder en gastouder.