Pedagogisch beleid

Idejaal vindt het van groot belang dat er op een liefde- en respectvolle manier met kinderen wordt omgegaan. Onze gastouders beschikken over kennis met betrekking tot het pedagogisch handelen en brengen dat in de praktijk bij het opvangen van kinderen. Een gastouder geeft kinderen een tweede thuis waar ze zich veilig en vertrouwd voelen.

Idejaal heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld, waarin de volgende visie is opgenomen:
De opvang door gastouders draagt bij aan de individuele ontwikkeling van een kind. De gastouder ondersteunt, stimuleert en heeft oog voor de behoeftes en mogelijkheden van elk kind in het bijzonder. De gastouder begeleidt het kind bij het maken van keuzes en zal het kind de ruimte laten zelf dingen te ontdekken. Hierdoor wordt het kind zelfstandig, weerbaar, veerkrachtig en leert het respect te krijgen voor zichzelf, anderen en de omgeving.

Het beleidsplan is gebaseerd op deze visie en de 4 basisdoelen uit de wet Kinderopvang.
De doelen zijn:

  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competentie
  • Sociale competentie
  • Normen en waarden

Verder treft u informatie over leeftijdsgroepen en ontwikkelingsgebieden in het beleidsplan.
Kortom het pedagogisch beleidsplan vormt een leidraad en biedt handvatten om op een verantwoorde, veilige en warme manier met kinderen om te gaan.
Voor het pedagogisch beleidsplan, klik hier

Wanneer u als gastouder of ouder vragen heeft, onzeker bent, twijfels heeft over of bijzonderheden constateert bij een kind, neem dan contact op met het gastouderbureau. Wij streven tenslotte met elkaar naar een uitstekend welzijn van het kind.