Kwaliteitseisen gastouder

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang. Daarom moet u als gastouder aan wettelijk vastgestelde eisen voldoen, voordat u kunt worden geregistreerd in het LRKP.

U dient in het bezit te zijn van:

 • een diploma MBO Helpende Welzijn 2 of een ander diploma waarmee u aan de eisen voldoet klik hier
 • een geldig certificaat EHBO voor kinderen, van het Oranje Kruis of Nikta.
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) klik hier voor het aanvraagformulier.
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van uw volwassen huisgenoten indien de opvang bij u thuis plaatsvindt.

Aanvullende eisen:

 • u kent de risico-inventarisatie veiligheid, hygiĆ«ne en gezondheid en handelt ernaar.
 • u bent bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en protocol kindermishandeling van gastouderbureau Idejaal en handelt ernaar.
 • uw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • u bent niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet. Dit wordt door de GGD inspecteur gecontroleerd. Als de ondertoezichtstelling of ontheffing na registratie plaatsvindt, kan dit leiden tot verwijdering uit het LRK.
 • u spreekt Nederlands tijdens de opvang. Fries of een andere Nederlandse streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die voor hun werk tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken, overeenkomstig een door het gastouderbureau vastgestelde gedragscode.

Aanvullende eisen vanuit Idejaal

 • u bent 21 jaar of ouder.
 • u heeft grote mate van affiniteit met kinderen en gaat liefdevol en respectvol met ze om.

Het aantal op te vangen kinderen
Als gastouder mag u maximaal 6 kinderen opvangen van 0-13 jaar, waarvan:

 • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar
 • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar
 • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar

eigen kinderen tot 10 jaar en vriendjes/vriendinnetjes die komen spelen ook meegerekend.

De opvanglocatie

 • er is voldoende speelruimte, zowel binnen als buiten.
 • voor kinderen tot 1,5 jaar is er een aparte slaapruimte.
 • er zijn voldoende werkende rookmelders aanwezig.
 • de woning is geheel rookvrij.
 • de gastouder woont niet bij de ouder in huis.
 • de gastouder heeft iemand achter de hand waar ze op terug kan vallen in geval van nood.
 • de gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • de woning is veilig en kindvriendelijk.
 • de woning is schoon en opgeruimd.
 • kinderen tot 2 jaar slapen onder een deken i.p.v. een dekbed.
 • voor kinderen tot 2 jaar mag er geen extra matras worden gebruikt in een campingbedje

Wijzigingen in de opvangsituatie, het aantal kinderen, leeftijd van de kinderen of opvanglocatie dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan het gastouderbureau.

Aanwezige documenten op de opvanglocatie

 • erkend diploma.
 • verklaring omtrent gedrag van gastouder en volwassen huisgenoten.
 • geldig certificaat EHBO.
 • protocol kindermishandeling.
 • pedagogisch beleidsplan gastouderbureau.
 • geldig legitimatiebewijs van gastouder.