Van inschrijving tot opvang

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek ontdekken wij wie u bent en wat uw mogelijkheden zijn. Wij onderzoeken onder andere wat u belangrijk vindt in de opvoeding van kinderen, hoe u met kinderen omgaat, waar u op let bij de verzorging van kinderen en of er mogelijkheden zijn voor het brengen en halen van kinderen naar en van school. We bespreken de dagen en tijden waarop u opvang wilt en kunt bieden. We houden dan ook altijd rekening met eventuele andere kinderen die u opvangt.

Wijzigingsformulier
Als u al geregistreerd staat in het LRKP dan zal het gastouderbureau een wijzigingsformulier naar uw gemeente sturen met de aanvraag tot een extra bemiddelingsrelatie. Zodra de gemeente een beschikking heeft afgegeven kunt u kinderen opvangen via Idejaal.

Registratietraject
Wanneer u nog niet geregistreerd staat is het noodzakelijk eerst aan alle eisen te voldoen en de benodigde documenten te bezitten alvorens wij u aan kunnen melden bij de gemeente. Zodra uw dossier compleet is sturen wij dit uw gemeente toe. Na goedkeuring van het dossier geeft de gemeente opdracht aan de GGD voor een inspectie op de opvanglocatie. Op het moment dat de GGD een positief advies geeft aan de gemeente zullen zij u registreren in het LRKP. U ontvangt hier een beschikking over.
De duur van aanmelding bij de gemeente, inspectie van de GGD tot aan de registratie kan 10 weken in beslag nemen. Zorgt u ervoor dat alle benodigde documenten ook op de opvanglocatie aanwezig zijn. De GGD zal hier tijdens de inspectie naar vragen.

Kennismaking
Vanaf het moment dat u geregistreerd staat kunt u kinderen opvangen. Bij een aanvraag voor opvang die bij uw situatie past, neemt een bemiddelingsmedewerkster contact met u op om een kennismaking te plannen. Verzorgt u de opvang bij u thuis, dan zal de kennismaking ook bij u thuis plaatsvinden. Dan kunnen de ouders kennismaken met u, uw gezin en leefomgeving. Verzorgt u de opvang bij de ouders thuis dan plannen we de kennismaking daar.

Koppelingsgesprek
Na een positieve kennismaking wordt het koppelingsgesprek gepland waarin alle afspraken formeel worden vastgelegd. Er volgt een wenperiode voorafgaand aan de definitieve startdatum.
In de eerste periode van de opvang zal uw bemiddelingsmedewerkster regelmatig contact met u opnemen of langskomen. Na ongeveer 2 maanden volgt een evaluatiegesprek. Besproken wordt de ervaring van beide partijen, hoe het met het kind is gegaan, en of alles naar ieders wens verloopt of dat er afspraken gewijzigd moeten worden.
Vervolgens vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.