Wat doet Idejaal voor de ouder?

Zowel ouders als gastouders worden na een persoonlijk gesprek ingeschreven bij ons gastouderbureau. Conform uw wensen gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder.
Het gastouderbureau bemiddelt tussen ouder en gastouder. De bemiddelingsmedewerkster leidt het kennismakings- en koppelingsgesprek. Tevens stelt zij de overeenkomsten op. U heeft altijd een vaste bemiddelingsmedewerkster die op de hoogte is van uw situatie. Dat zorgt voor korte lijnen en een vertrouwde band. Gastouderopvang op maat.

Begeleiding en evaluatie
Na een succesvolle koppeling blijft Idejaal begeleiden. Zo bieden wij ondersteuning op pedagogisch gebied, bij vragen en/of problemen, wijziging van afspraken en aanpassing van overeenkomsten. Idejaal zoekt een vervangende gastouder bij o.a. ziekte en vakantie. Na een proefperiode vindt een evaluatie plaats. Ouder(s), gastouder en bemiddelingsmedewerkster zijn daarbij aanwezig. Vervolgens wordt elk jaar een evaluatiegesprek gehouden.
De gastouder wordt minimaal 2 keer per jaar bezocht als uw kind aanwezig is. Daarnaast wordt de risico-inventarisatie veiligheid, hygi├źne en gezondheid jaarlijks met de gastouder doorgenomen en waar nodig aangepast.

Nieuwsbrief en cursusaanbod
Idejaal zorgt ervoor dat gastouders hun kennis en deskundigheid bevorderen. Wij verstrekken informatie over de laatste ontwikkelingen in wet en regelgeving. U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief. Een aantal keer per jaar organiseren wij een cursus of thema-avond. Wij controleren het EHBO certificaat op geldigheid. Gastouders volgen tijdig, kosteloos, een herhaling.

Facturatie en eigen online pagina
Maandelijks verzorgt Idejaal de facturatie en vervullen wij de kassiersfunctie. Dat houdt in dat wij de opvanguren bij de ouder in rekening brengen en na incassatie aan de gastouder uitbetalen.
U heeft toegang tot een persoonlijke online pagina waarop u onder andere risico-inventarisaties, facturen en jaaropgaven kunt bekijken en waar u de uren goedkeurt die uw gastouder heeft ingevoerd. Jaarlijks verzorgen wij de jaaropgave voor ouder en gastouder.
Idejaal geeft u advies over kinderopvangtoeslag en biedt hulp bij het aanvragen of wijzigen ervan.

GGD
Het gastouderbureau wordt, in opdracht van de gemeente, jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Klik hier voor het inspectierapport.