Zelfstandig ondernemer

Het kan aantrekkelijk zijn om als gastouder zelfstandig ondernemer te worden. U kunt dan in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen, zoals starters- en investeringsaftrek.

De eisen die de belastingdienst stelt aan het zelfstandig ondernemerschap zijn onder andere:

 • De onderneming moet gericht zijn op het maken van winst.
 • Er moet sprake zijn van zelfstandigheid.
 • U loopt ondernemersrisico.
 • U voert een eigen administratie.
 • U heeft meerdere klanten.

De belastingdienst bepaalt of u voldoet aan de criteria en als zelfstandig ondernemer kan worden aangemerkt.

Fiscale voordelen
Bent u op jaarbasis meer dan 1225 uur feitelijk werkzaam in uw onderneming dan kunt u recht hebben op de volgende aftrekposten:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • MKB-vrijstelling

Plichten als zelfstandig ondernemer
Naast de fiscale voordelen heeft u als zelfstandig ondernemer de volgende verplichtingen:

 • U dient een deugdelijke administratie te voeren.
 • U dient zelf te factureren aan de ouders.
 • U moet minimaal 3 verschillende opdrachtgevers (gezinnen) hebben.

Lees meer over zelfstandig ondernemerschap op www.belastingdienst.nl