Nieuws

Peuter 4-daagse in juni 2023
In de week van 12 t/m 16 juni hebben een groot aantal gastouders van Gastouderbureau Idejaal meegedaan met de Peuterwandel/beweeg 4-daagse. Kinderen kregen een stempelkaart, diploma en mooie medaille na 4 dagen.

9 maart 2023
EHBO voor gastouders
Gastouders herhalen bij Idejaal jaarlijks hun EHBO. Vanavond zijn alle gastouders weer geslaagd en in het bezit van een geldig certificaat.

2 november 2022
EHBO cursusavond voor ouders.
Wat een leerzame, leuke en interessante avond was dit.
Alle ouders waren zeer enthousiast en deden allen mee met de vragen, oefeningen en quiz.
Voor herhaling vatbaar!

7 september 2022
EHBO voor gastouders
Gastouders herhalen bij Idejaal jaarlijks hun EHBO. Vanavond zijn alle gastouders weer geslaagd en in het bezit van een geldig certificaat.

23 maart 2022
EHBO voor gastouders
Gastouders herhalen bij Idejaal jaarlijks hun EHBO. Vanavond zijn alle gastouders weer geslaagd en in het bezit van een geldig certificaat.

December 2021
Alle gekoppelde gastouders zijn inmiddels door Idejaal uitgenodigd deel te nemen aan scholing via KinderwijsTV. Idejaal heeft een jaarabonnement afgesloten, omdat zij het belangrijk vindt dat gastouders zich blijven scholen en aan deskundigheidsbevordering doen.

5 november 2019 
Workshop EHBO voor ouders.
Deze avond was heel goed bezocht door enthousiaste en gemotiveerde ouders.
Iedereen ging voldaan en rijker aan informatie naar huis.

14 oktober 2019
Trainingsavond mediawijsheid door Nicole Wintgens.
Een leuke, leerzame en interactieve avond.

9 september 2019
EHBO voor gastouders.
Alle gastouders zijn geslaagd deze avond!

27 mei 2019
Trainingsavond Spelenderwijs ontwikkelen.
Deze avond was toegankelijk voor ouders en gastouders van Idejaal.
Het was een leuke en zeer leerzame avond.

7 maart 2019
EHBO voor gastouders. Iedereen heeft zijn certificaat weer gehaald. Een mooi resultaat.

15 november 2018
Lezing: Welk gedrag past bij welke leeftijd en hoe speel je hier als opvoeder op in?
Zowel gastouders als ouders waren uitgenodigd voor deze avond. De opkomst was groot. Van te voren hadden we vragen van de aanwezigen geïnventariseerd, welke deze avond besproken werden. Zo gingen de meeste mensen met bruikbare en goeie tips naar huis.
De gastouders zijn weer een certificaat rijker.

13 november 2018
EHBO voor ouders
Jaarlijks organiseert Idejaal een EHBO workshop voor ouders, welke specifiek gericht is op kinderen. Tijdens de workshop maken ouders kennis met een groot aantal onderdelen van EHBO.
We hadden een enthousiaste groep ouders en de avond was voorbij voor we het wisten. Met een grote dosis humor hebben we een zeer leerzame avond gehad en zijn de ouders naar huis gegaan met veel informatie en nuttige tips.
Bedankt allemaal voor jullie inzet. Dit is zeker weer voor herhaling vatbaar!

16 oktober 2018
Omgaan met emoties
Deze informatieavond werd verzorgd door Marieke de Boer-Paardekooper van Kind in Bloei.
Het was een avond voor ouders en gastouders, welke goed werd bezocht.
De gastouders zijn hierna in het bezit van een certificaat.

10 april en 23 mei 2018
Omgaan met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Alle gastouders hebben deze cursusavond gevolgd en een certificaat ontvangen.

1 maart 2018
Time flies when you’re having fun!
Idejaal bestaat vandaag alweer 4 jaar. Ik ben trots en blij. Op naar de volgende 4 jaar.

22 mei 2017
Vanavond organiseerde Idejaal een informatieavond voor ouders en gastouders omtrent gezonde voeding en bewegen gericht op kinderen. Amande Koeman van Foodsisters en Carina Reus van Balancee hebben aan deze avond invulling gegeven.
Het was een hele interessante avond, met veel nuttige informatie en echte eye openers.
Iedereen was enthousiast en ging met een voldaan gevoel en wat leuke attenties naar huis.

25 oktober 2016
EHBO voor ouders
Vaak kreeg ik van ouders de opmerking “mijn gastouder moet overal diploma’s voor hebben en ik als ouder niet. Ik weet ook bijna niets van EHBO”. Toen dacht ik, daar ga ik wat mee doen, ik organiseer jaarlijks een EHBO cursusavond voor ouders, welke specifiek gericht is op kinderen. En ik moet zeggen dat het vanaf de eerste keer een succes is. Zo ook gister. We hadden een enthousiaste groep ouders en de avond was voorbij voor we het wisten. Met een grote dosis humor hebben we een zeer leerzame avond gehad en zijn de ouders naar huis gegaan met veel informatie en nuttige tips.
Bedankt allemaal voor jullie inzet. Dit is zeker weer voor herhaling vatbaar!

25 mei 2016
De website zal eerdaags weer een nieuwe look krijgen. Neem gerust een kijkje om te zien wat er anders is geworden.

10 en 23 maart 2016
Cursusavond “Positief opvoeden” voor zowel ouders als gastouder.

1 maart 2016
Hoera! Vandaag het tweejarig bestaan van Idejaal.

26 januari 2016
Vanavond een vergadering gehad met de Oudercommissie.
De oudercommissie bestaat uit 4 ouders. Tijdens vergaderingen wisselen we met elkaar van gedachten over o.a. beleidszaken, ouderavonden, wetswijzigingen en eisen in de kinderopvang.
De oudercommissie is bereikbaar per mail gobidejaal@gmail.com

5 november 2015
Idejaal heeft alle ouders uitgenodigd voor een EHBO cursusavond. De opkomst was groot en de ouders zeer gemotiveerd en enthousiast.

26 en 28 oktober 2015
Deze avonden zijn alle gastouders op herhaling geweest om hun certificaat Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld te verlengen.

1 maart 2015
Hoera!!! Gastouderbureau Idejaal bestaat 1 jaar. Ik ben trots!
Terugkijkend is het een prachtig jaar geweest en ik ben blij dat ik de kans heb gegrepen om het gastouderbureau, waar ik bijna 20 jaar werkte, over te nemen. Het is fantastisch om zoveel plezier te hebben in je werk, wat mede komt door de prettige samenwerking met ouders en gastouders. Met een positieve blik en veel enthousiasme stap ik het volgende jaar in.

4 november 2014
De eerste avond van Idejaal is een feit. Met een mooie opkomst van zowel gastouders als ouders en enthousiaste spreeksters was het een zeer geslaagde avond. En niet alleen leerzaam, maar het was ook een goed moment om in contact te komen met andere ouders en gastouders. Angela Doodeman van Het fotoavontuur heeft ons het een en ander verteld over het maken en bewerken van foto’s. Waar moet je op letten bij het maken een foto en hoe bewerk je nu die ene mooie foto waar nog net niet alles aan klopt. Mirjam Beuker van B&O Info heeft ons nuttige informatie en tips gegeven betreffende mediawijsheid. Onze kinderen komen immers al op zeer jonge leeftijd in aanraking met verschillende vormen van media, denk aan tv, internet, games, enz. Na afloop hebben we onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijgepraat. Dank aan iedereen die deze avond tot een succes heeft gemaakt.