Tarieven 2024

Bij Idejaal bent u altijd voordelig uit. U betaalt namelijk naast lage uitvoeringskosten alleen de uren die u afneemt. Wij brengen geen wervingskosten in rekening en u betaalt pas vanaf de start van de opvang.

De kosten voor uw kinderopvang bestaan uit 2 delen:

 • Opvangkosten aan de gastouder
 • Uitvoeringskosten aan het gastouderbureau

Over beide kosten ontvang u kinderopvangtoeslag.

Wilt u weten wat u zou betalen aan gastouderopvang?
Vraag een offerte aan, klik hier


Opvangkosten 

Uurtarief voor kinderopvang bij de gastouder thuis

 • kinderen 0-13 jaar: € 6,25 per kind
 • opvang in weekend/op avond : € 7,25 per kind
 • opvang vanaf slaaptijd tot ontwaken: € 3,75 per kind

Idejaal geeft richtlijnen voor uurtarieven. Gastouder en ouder zijn er echter vrij in andere afspraken te maken over het uurtarief.
De uurtarieven zijn inclusief één broodmaaltijd en versnaperingen (b.v. koekje/fruit/rijstwafel). De uurtarieven zijn exclusief flesvoeding, luiers of meerdere brood- of warme maaltijden.
Voor een extra broodmaaltijd betaalt de ouder € 2,05.
Voor een warme maaltijd € 3,05. Ouders betalen deze kosten eens per maand aan de gastouder.

Tarieven voor opvang bij u thuis (dienstverlening aan huis)

U betaalt de gastouder minimaal het minimum uurloon van € 13,27 (exclusief 8% vakantietoeslag).


Uitvoeringskosten

 • bij 1 kind € 828,00 per jaar ( € 69,00 per maand)
 • bij 2 of meer kinderen betaalt u totaal € 1.068,00 per jaar. Dit betekent bij:
 • 2 kinderen € 534,00 per jaar, per kind. Per maand, per kind € 44,50
 • 3 kinderen € 356,00 per jaar, per kind. Per maand, per kind € 29,67
 • 4 kinderen € 267,00 per jaar, per kind. Per maand, per kind € 22,25

Een andere verdeling van de uitvoeringskosten is uiteraard mogelijk, zodat het gemiddeld uurtarief per kind zo gunstig mogelijk uitpakt.


Kinderopvangtoeslag 2024

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten (opvang- en uitvoeringskosten) voor kinderopvang, welke u maandelijks ontvangt.
De kinderopvangtoeslag vraagt u zelf aan en ontvangt u op uw eigen bankrekening. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Het is belangrijk de kinderopvangtoeslag tijdig (ongeveer 6 weken voor de start van de opvang) aan te vragen, zodat de eerste factuur binnenkomt, gelijk met de eerste uitbetaling van de toeslag.
Vraag de tegemoetkoming tenminste aan binnen 3 maanden na start van de opvang, anders vervalt uw recht op tegemoetkoming over die maanden ervoor.
U ontvangt kinderopvangtoeslag over maximaal € 7,53 per uur. De hoogte van uw toeslag hangt af van uw inkomen.

Wilt u de hoogte van de kinderopvangtoeslag weten?

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag:

 • U en uw eventuele toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
 • Het gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet de gastouder zijn geregistreerd voor elke locatie waar zij oppast.
 • U hebt met het gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Het gastouderbureau verzorgt de kassiersfunctie.
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw eventuele toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.
 • U en uw eventuele toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Voor meer informatie, kijk op www.toeslagen.nl

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u nodig:

 • LRKP-nummer gastouder
 • Gemiddeld uurtarief
 • Aantal uur opvang per maand
 • Toetsingsinkomen