Vormen van opvang

U kunt kiezen uit de volgende vormen van gastouderopvang:

Opvang bij u thuis
Opvang bij de gastouder wil zeggen dat de gastkinderen bij u thuis komen. Dit kunnen kinderen uit verschillende gezinnen zijn. Het kind neemt deel aan uw gezinsleven en de daarbij horende dagelijkse bezigheden. Bij deze vorm van opvang ontvangt u een uurvergoeding per kind.

Opvang bij de ouder(s) thuis
Als u de opvang verzorgt bij de ouder(s) thuis, dan is de regeling ‘ dienstverlening aan huis’ van toepassing. Het voordeel van deze opvang is dat de kinderen in hun eigen omgeving zijn, met hun eigen speelgoed en spullen en u hoeft thuis geen aanpassingen te doen om uw woning kindvriendelijk en veilig te maken.

Voorwaarden:

  • U ontvangt het minimum uurloon, inclusief 8% vakantietoeslag.
  • U wordt doorbetaald bij ziekte (maximaal 6 weken per jaar).
  • U wordt doorbetaald tijdens vakantie (maximaal 4 weken per jaar).
  • U mag maximaal 3 dagen per week opvang bieden bij het gezin.

Als u een familielid bent dan zijn bovenstaande voorwaarden niet van toepassing. Dan is er namelijk volgens de wet geen sprake van een gezagsverhouding.