Van aanvraag tot opvang

Intakegesprek
Met de informatie uit het intakegesprek gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder. Wij raadplegen eerst ons eigen bestand. Als wij op dat moment geen geschikte gastouder voor u hebben dan gaan we werven.

Werving
Denk hierbij aan het plaatsen van een oproep op de site van het gastouderbureau, social media of een advertentie in de dorpskrant. Wij hanteren geen wervingskosten. U betaalt pas wanneer de opvang daadwerkelijk start. Het kan echter wel voorkomen dat wij voor de kosten van advertenties in dag- of weekbladen in rekening brengen. Uiteraard overleggen wij vooraf met u.

Eigen gastouder
Het is ook mogelijk uw eigen gastouder mee te brengen. Wij schrijven de gastouder in en zorgen voor registratie in het LRKP.

Kennismaking
Als er een geschikte gastouder is gevonden plannen we een kennismakingsgesprek dat wordt begeleid door de bemiddelingsmedewerkster. Tijdens het gesprek worden de wensen en praktische zaken omtrent de opvang besproken. Tevens komen opvoedkundige en pedagogische onderwerpen aan bod.

Koppelingsgesprek
Hebben zowel gastouder als ouder na de kennismaking een goed gevoel, dan wordt het koppelingsgesprek gepland. Hierin worden afspraken formeel vastgelegd.
De opvang start als de ondertekende overeenkomsten ontvangen zijn door het gastouderbureau en de gastouder geregistreerd is in het LRKP.

Evaluatiegesprek
In de eerste periode na de start van de opvang heeft het gastouderbureau regelmatig contact met ouder(s) en gastouder. Na ongeveer 2-3 maanden houden we een evaluatiegesprek.
Een aantal keer per jaar heeft de bemiddelingsmedewerkster telefonisch of via de mail contact met de ouder(s). Eens per jaar wordt een evaluatiegesprek gehouden samen met ouder(s), gastouder en bemiddelingsmedewerkster. Indien nodig zal er vaker een gesprek plaatsvinden.