Meest gestelde vragen gastouders

Ik wil graag gastouder worden. Wat moet ik doen en wat zijn de eisen?
U kunt contact opnemen met het gastouderbureau voor informatie en/of om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
In ieder geval is het van belang dat u wordt ingeschreven bij ons gastouderbureau. Daarmee stemt u ermee in te zorgen voor een veilige, kindvriendelijke en prettige omgeving voor gastkinderen. Dan bent u bereid met het gastouderbureau en de ouders samen te werken en voldoet u aan alle eisen van de wet. Dat houdt in dat u een MBO 2 Helpende Welzijn diploma heeft of een diploma van een vrijgestelde opleiding. U bent in het bezit van een geldig certificaat Kinder EHBO. U bent bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor uzelf en uw volwassen huisgenoten. Een VOG is een document dat moet worden aangevraagd bij de gemeente. Een kopie draagt u over aan het gastouderbureau.

Kan ik bij gastouderbureau Idejaal terecht voor informatie betreffende de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en EHBO?
Ja, het gastouderbureau kan u alle benodigde informatie geven en samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Hoeveel kinderen mag een gastouder opvangen?
Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Eigen kinderen tellen alleen mee op het moment dat zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Vijf kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan vier jaar. Vier kinderen tot 2 jaar en maximaal twee kinderen tot 1 jaar.

Wanneer wordt de gastouder in het LRK bijgeschreven?
Als de gastouder aan alle gestelde eisen voldoet, stuurt het gastouderbureau alle documenten naar de gemeente. Wanneer de gemeente en de GGD goedkeuren wordt u geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Elke gastouder krijgt zijn/haar eigen LRKP-nummer.

Moet ik betalen voor registratie in het LRKP?
Sommige gemeentes brengen legeskosten in rekening voor de registratie in het LRKP. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of het gastouderbureau.

Welke wijzigingen moet een gastouder aan het gastouderbureau doorgeven?
Als u een extra bemiddelingsrelatie wilt aangaan met een ander gastouderbureau.
Wanneer u de relatie met het gastouderbureau wilt beëindigen.
Als adres- of contactgegevens veranderen.
Als u gezinssituatie verandert.
Als uw beschikbaarheid verandert.
Als u wilt worden uitgeschreven uit het LRKP.

Moet een gastouder belasting betalen over de ontvangen vergoeding?
Ja, de uurvergoeding die een gastouder ontvangt is een bruto-vergoeding, waarover je als gastouder belasting moet betalen.

Hebben de inkomsten uit gastouderopvang invloed op andere inkomsten?
Wanneer u een inkomensafhankelijke uitkering heeft (bijv. ww-wao-wia of bijstand) dan kunnen uw inkomsten de hoogte van uw uitkering beïnvloeden. Dit geldt ook voor de hoogte van de huur- en zorgtoeslag. Desondanks kan het zeker aantrekkelijk zijn om u als gastouder te laten registreren. Om precies te weten wat de consequenties voor u zijn kunt u contact opnemen met uw uitkeringsinstantie.

Kan ik zelfstandig gastouder worden?
Als zelfstandig gastouder ben je zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. U kunt dan veel belastingvoordeel hebben. Doordat u als ondernemer werkzaam bent ontvangt u hogere fiscale kortingen en betaalt u daardoor minder belasting.
Eisen die aan een zelfstandig gastouder worden gesteld zijn: u werkt meer dan 1225 uur per jaar, u houdt er een eigen boekhouding op na, u heeft minimaal 3 gezinnen en u loopt risico over uw inkomen.